Dr. Kovács Nauzika

Dr. Kovács Nauzika
Dr. Kovács Nauzika
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hidak és Szerkezetek Tanszék; egyetemi docens

Kovács Nauzika 1999-ben végzett a BME Építőmérnöki Karán és ebben az évben kezdte meg doktori tanulmányait a Hidak és Szerkezetek Tanszékén. PhD. fokozatot 2005-ben szerzett öszvérszerkezetek ciklikus viselkedése témakörben benyújtott dolgozatával a kutatást a Lisszaboni Műszaki Egyetem együttműködésével végezve. A Dr. Korányi Imre ösztöndíj keretében 2006/2007 tanévben posztdoktori tanulmányokat folytatott az Egyesült Államokban a Georgia Institute of Technologyn. Jelenleg a BME Hidak és Szerkezetek Tanszéken egyetemi docensként dolgozik, oktatási tevékenységét acél és öszvér épület és hídszerkezetek témakörében folytatja az alap és mesterképzésben. Kutatási területei: öszvérszerkezetek statikus és ciklikus viselkedése, együttdolgozó kapcsolatainak vizsgálata és képlékeny méretezési módszerei. Az ECCS TC11 (öszvérszerkezetek) bizottság tagja

Az előadás témája

Öszvérszerkezetek új tervezési irányai

Az öszvérszerkezetek méretezésével foglalkozó európai szabványok tervezési módszerei és filozófiája széleskörben alkalmazhatók öszvér szerkezeti elemek (oszlopok, gerendák, födémek) méretezésére, ugyanakkor a tervezés egyes lépéseinek végrehajtására vonatkozó részletes előírásokat, javaslatokat, méretezési eljárásokat csak néhány, főleg hagyományos kialakítású öszvér szerkezettípusra tartalmaznak. Felmerült az igény az új szerkezeti megoldások bevezetése az öszvérépítésbe, mint a szerkezet, mind a hídépítés terén, melyek hatékonyabb és gazdaságosabb megoldásokhoz vezetnek. Az öszvérszerkezetek méretezésére vonatkozó szabványok fejlesztésnek két lényeges célja van: a jelenlegi méretezési módszerek felülvizsgálata, tökéletesítése és a szabvány ajánlásainak kiterjesztése új szerkezettípusok irányába.

A CEN/T250 Európai Szabványügyi testület SC4 Albizottsága hatáskörébe tartozik a fentik célok elérésért folyó munka összehangolása, szorosan együttműködve az ECCS (Európai Acélszerkezeti Szövetség) Technikai Bizottságával. Az ECCS/TC11 bizottság az öszvérszerkezetek témakörében folyó kutatási és fejlesztési feladatokra koncentrál, összefogva a témakörben dolgozó egyetemi, kutatóintézeti, tervezői és kivitelezői területeken dolgozó szakembereket. A TC11 tagjai az alábbi munkacsoportok számára dedikált témakörökben dolgoznak: (WG1) nyírt kapcsolatok: nem hagyományos öszvérszerkezetek nyírt kapcsolataink kialakítása, külön tekintettel az együttdolgozás mechanizmusának kialakulására; (WG2) födémrendszerek: különös tekintettel a vékony födémrendszerek erőátadási tulajdonságaira; (WG3) öszvér keretek: keretek csomópontjaik statikus és ciklikus vizsgálata és magas hőmérsékleten mutatott viselkedése.

Az előadás a fenti három témakör részletes bemutatásra fókuszál és e mellett összefoglalást nyújt az SC4 Albizottságban folyó munkáról.