Bükkösi Raymond

Bükkösi Raymond
okleveles építőmérnök

Bükkösi Raymond 2009-ben végzett okleveles építőmérnökként (magas, mély és hídépítés főszakirányon) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, majd 2016-ban elkezdte PhD tanulmányait a Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolájában. Disszertációjának témája a szabadformájú acélszerkezeti térlefedések rendszersajátosságai és a szerkezetek megvalósíthatóságának problematikája. Előadóként aktívan részt vesz a felsőoktatásban, rendszeresen lát el konzulensi feladatokat, tagja a Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki kar államvizsga bizottságának. Fontosnak tartja a K+F-i feladatokat, amellyel az ipari szektor versenyképessége növelhető a gazdaságossági szempontokat is szem előtt tartva. 2017-ben megalapította az ARC-S Group cégcsoportot, melynek ügyvezetője és felelős tervezője. A cég a Pannon Park Biodom, térlefedés, acélszerkezet gyártás-szerelésének munkáiért 2019-ben elnyerte az építőipari mesterdíjat.